Óvodánk története - Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
A decsi óvoda története röviden
Decs Tolna megye dél-keleti részén, Szekszárdtól 12 km-re, Sárköz néprajzi tájegység közepén terül el. Falunk határa összeköti az Alföldet a Dunántúllal,a Szekszárdi-dombsággal, keletről a Duna ártéri erdeje, nyugatról a „Decsi-högy” ölelnek közre bennünket. Jelenleg a megye egyik legnagyobb községeként, lakosaink száma 4200-4300 fő. Óvodánk a falu szívében, az Ady E. utcában működik.

<
 
>
Óvodánk alapításának 110 éves évfordulóját 2004-ben ünnepeltük, melynek tiszteletére elkészült, s önkormányzatunk gondozásában megjelent, az intézményünk történetét bemutató könyv. Ez alkalomból emléktáblát helyeztünk el a község első községű tulajdonú óvodaépületén, a Béke utcában, a Ladák-féle házon, melyre az óta minden év őszén a gyerekekkel elhelyezzük az emlékezés koszorúját.   Ezt az épületet épp a századfordulón 1900-ban vásárolta meg az akkori képviselő-testület, 4000 koronáért. A vételárat a község, a tulajdonát képező italmérési regáléjog kártalanítási kötvény eladásából finanszírozta. Ez az épület 52 évig adott otthont az óvodának. Idejártak déd- és nagyszüleink.

Az első óvónőt Kender Imrénének hívták. Majd itt szolgált 30 évet, 1912-1942-ig a gyönyörűen hegedülő Poós Róza óvó néni. Nyugdíjba vonulása után Hollósi Simon Emilia, a sárpilisi református pap testvére vette át a helyét, s dolgozott itt egészen 1955-ig. Az óvoda 52 évi működés után 1952-ben átkerült a Dózsa György utcai épületbe, ez lett az ún. I. számú óvoda, mely kizárólagosan biztosította a faluban az egész napos napközis ellátást.

Az óvoda állomosítása utólag ezzel az épülettel történt meg. Itt Fejős Józsefné után, Cseh Károlyné lett a vezető. 1959-ben a volt tanácsház mellett kialakításra került még egy 40 férőhelyes, óvónői lakással is rendelkező óvodaépület, ez lett az ún. II. számú félnapos óvoda, melynek vezetője 1972-ig Trautmann Henrikné, Klári óvó néni volt.

A 70-es években a nők tömeges munkába állásának köszönhetően ez a két  épület is kevésnek bizonyult, az óvodabővítés elkerülhetetlenné vált. Az állandó napközi sikere, a gyermeklétszám robbanásszerű emelkedése  szinte elviselhetetlen és hosszútávon szakmailag is elfogadhatatlan zsúfoltságot eredményezett az óvodában, 41 fős csoportlétszám, óvodai  termek kialakítása a tanácsház udvari épületben is. Ezen indokok alapján 1976-ban megszületett a döntés az új, 8 csoportos óvoda  felépítéséről, melyet a volt Csendőri-iskola és Tischler-féle ház  helyére terveztek. Az összköltség felét társadalmi munkából fedezték.  

A falu  lakossága hihetetlen módon összefogott és vállalt jelentős szerepet a megvalósításban. A munkálatokban részt vettek szülők,  brigádok, katonák, ipari tanulók, nyugdíjasok, kisiparosok, tanulók, pedagógusok. Utóbbiak a munka szervezésében is jeleskedtek. Az új  óvoda, a jelenlegi óvodánk, itt az Ady Endre utcában 1979-ben, a nemzetközi gyermekévben került átadásra. Ennek az időszaknak a vezető  óvónője Honti Sándorné, Pötyi óvó néni volt, aki 1974-ben került az óvoda élére. Kiegyensúlyozott, ám határozott irányításával  megteremtette azt a miliőt, ami a kor elvárásaihoz és a szakmai  fejlődéshez szükségeltetett. A megsokszorozódott óvónői helyeken igyekezett  „helybéli, igazán óvodába valókat” alkalmazni. Vezetése alatt  tehetséges, nagy óvónői egyéniségek bontakoztak ki.

A helyi, a járási, a megyei  bemutatók, az aktív, különböző témákban tevékenykedő munkaközösségek, a folyamatos vezető óvónői, szakfelügyelői később szaktanácsadói  látogatások, ellenőrzések – direktségükkel együtt – mind-mind hozzájárultak a már említett szakmai megerősödéshez. Az új óvodába  való átköltözés, a nagy 8 csoportos intézmény beindítása Honti Sándorné irányításával történt, aki 1994-ig, nyugdíjba  vonulásáig látta el az óvodavezetői teendőket, 38 pályán eltöltött, 20 év vezetői évet hagyva maga mögött.  
<
 
>
1994-ben Kapási Józsefné, Erzsi óvó néni került az óvoda élére, aki 1971 óta dolgozott a decsi óvodában, s 36 évi óvónői, 13 évi vezetői munka után 2007-ben ment nyugdíjba. Az energikus, az óvodáért küzdő, kezdeményező vezető irányítása ötvöződve a nevelőtestület tettrekészségével, aktivitásával, igazi produktív „csapatot” eredményezett. Az óvoda ezen időszakát dinamizmus, a tárgyi-és szellemi értékteremtés jellemezte. A szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez, a költségvetési hiányok pótlásához az óvoda dolgozói – a munkaköri leírásban foglaltakon túl – jelentősen hozzájárultak. Többek között pályázatok írásával, nagyszabású rendezvények (farsang, felnőtt bál) lebonyolításával, szponzorok keresésével,
vásárok rendezésével Ily módon gyarapodott az óvoda egy jó felszerelésű tornaszobával, az udvaron babaházzal, KRESZ-pályával, szánkózó dombbal, foci pályával, pancsoló medencével, udvari sport- és játékszerekkel, homokozókkal, a csoportszobák új bútorokkal, szőnyegekkel. Ezen időszak alatt indultak be óvodánk kínálatát tovább gazdagító tevékenységek, mint a néptánc, az úszás, a logopédus, a hittanoktatás.

Sikerült új hagyományokat is teremtenünk számos ünnepségünkkel, jellegzetes, helyi „köntösbe öltöztetni” az adventot, a karácsonyt, a farsangot, a majálist, s az évzáró búcsúzót. 1999-ben elkészítettük helyi nevelési programunkat Ennek apropóján vette fel óvodánk szakmai névként a TESZ-VESZ OVI nevet.

2001-től a mai napig munkálkodik A Decsi Tesz-Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási-Nevelési Alapítvány,hogy tevékenységével produktívan segítse, támogassa az óvodában folyó munkát. 2004-ben elkészült a helyi program felülvizsgálata, kiegészítése is. Ezt a helyi nevelési programot szimbolizálják jelképeink, az ovi bélyegzője és zászlaja, a kimenő csoportok névsoros szalagjaival. Óvodánk kínálata tovább bővült a Családi Napközi - CSANA - szolgáltatással, melynek köszönhetően már a bölcsődés korú gyermekeket is tudta fogadni az intézmény.

A vezető óvónői feladatokat 2007 szeptemberétől Szekeres Jánosné, Zsuzsi óvó néni látja el, aki 1975 óta dolgozik a decsi óvodában. Ez alatt a négy év alatt is jelentős változás történt intézményünkben.   2008-ban szolgáltatásaink tovább gyarapodtak, beindíthattuk a gyógytestnevelési foglalkozásokat, jelenleg ezt a munkát utazó óraadó gyógytestnevelő végzi. Munkánkat még gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus is segíti.

A minőségbiztosítás kertében munkánk hatékonyságát mérésekkel vizsgáltuk, a kapott eredményeket kiértékeltük, intézményünk, nevelőmunkánk javára fordítottuk.

Óvodai nevelésünkben egyszerre van jelen a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

<
 
>
Az integrációs program a gyermekeknél megmutatkozó hátrányok leküzdésében van segítségünkre. Az idei évben, hagyományápolás területén, a rátermett ovisok januártól a nevelési és végéig, a jeles napokhoz, természet változásához kapcsolódó, gazdag tevékenységkínálatú programban vettek részt. 2010 nyarán önkormányzatunk pályázatok útján jelentős felújítást valósított meg óvodánk épületén. Ennek köszönhetően akadálymentessé váltunk, a bejárathoz legközelebbi csoportszobával együtt.
<
 
>
Új burkolatot kapott a folyosó eleje, a csoportszobák, a személyzeti mosdó, a tágasabb vezető óvónői iroda, a tornaszoba. Kialakításra került egy fejlesztő szoba és egy személyzeti öltöző is.

A nyílászárókat modern, hőszigeteltekre cserélték. A belső faajtók új színei barátságosabbá, hívogatóbbá tették a folyosót.

A munkálatok befejeztével az óvoda dolgozói feszített tempóban dolgoztak, hogy a gyerekek birtokba vehessék megújult, szép óvodájukat. 2011 őszén további felújítás valósul meg, sor kerül a fűtés-rendszer korszerűsítésére, kicserélik a radiátorokat, napkollektorokat szerelnek fel a tetőre.

Az óvodaépület mindkét oldalán térköves parkolók várják az ovihoz autóval érkezőket. 2011 szeptemberétől a bölcsődés korú kicsiket óvoda-bölcsőde csoport fogadja, ahol az óvónők és a dajka mellett gondozónő is neveli a legkisebbeket.

A 2011. esztendő mérföldkő óvodánk újkori történetében, mert július 1-től, immár az ÁMK-tól különváltan, önálló nevelési intézményként működhetünk tovább és így folytatódhat a lelkes, értékteremtő munka az óvodában. Intézményünk hivatalos neve: DECS TESZ - VESZ ÓVODA lett.
Vissza a tartalomhoz