Hittan - Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink
Hittan

Hittan oktató: Kocsis László

A gyermekek szülői kérésre - jelentkezéssel - vehetnek részt a hittan foglalkozásokon, kétheti rendszerességgel.

A szülők közül sokan tartják fontosnak, hogy gyermekük már óvodás korban hittan foglalkozásra járjon. Ezzel kiegészül, teljesebbé válik az otthoni vallásos nevelés.

A hittan foglalkozásokat átható szeretetteljes, elfogadó légkör, a vallásos témájú énekek, gyermeki imák, a közös tevékenységek jó alkalmat teremtenek a hit ébresztésére, az igaz Istenkép kialakítására. A hitoktató érzelmi közelsége, kisugárzása Jézus szeretetét közvetíti a gyerekek számára. Ebben az életkorban intuitív módon fogadják be a világot, s ez megadja a lehetőséget pl. megláttatni a természetben a teremtett világot, vagy csöndes áhítatban megtapasztalni az imádság nyugalmát, erejét. Az ovisok szeretik a szemléletes bibliai történeteket, a bibliai alakok érdekes szereplők számukra, azonosulni tudnak a történetek főhőseivel, befogadják mondanivalóját. Az egyházi év ünnepei is közvetítik számukra a vallásos üzenetet és hagyományokat, s az előkészületek sok örömteli játékra, tevékenységre adnak lehetőséget. A jézusi tanítás olyan jó tulajdonságokkal gazdagítja személyiségüket, mint szelídség, jóakarat, türelem, tisztelet, másokra figyelés, segítőkészség…

Az óvodai hitre nevelés elősegítheti a család bekapcsolódását a gyülekezet életébe.

Vissza a tartalomhoz