Hagyományápolás - Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
Hagyományápolás
Sárközben élni „gyökerek” nélkül nem lehet. Körülvesz, átölel a múlt, a hagyományok gazdagsága. Szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy ilyen öntudatos, tiszta forrású folklórral rendelkező vidéken élünk. Így természetes részünkről az igény, hogy népi hagyományainkat az óvodai korosztálynak hitelesen, mértéktartóan és igényesen ismertessük, adjuk át. A népi kultúra színessége, érzelem-és képzeletgazdagsága az óvodás gyermek világához közel áll, ezért szívesen, érdeklődőn végeznek hagyományápoló tevékenységeket.

Gyermekeinkkel megismertetjük a sárközi nép ünnepeit: naptári ünnepeket, gazdasági ünnepeket, az emberi élet ünnepeit, emlékünnepeket.   Felelevenítjük az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokat: szokás- énekeket, táncokat, tevékenységeket, jellemző ételeket, résztvevőket, ruházatot, kellékeket.   Megismertetjük, bemutatjuk a sárközi népviseletet, az ünnepkor, a mindennapokban illetve korosztályonként viselt ruházatot és kiegészítőket.   Megfigyeltetjük velük a paraszti élet berendezési és használati tárgyait, a régi építészetet.   Óvodai néptánc oktatás keretében megszerettetjük velük a sárközi népzenét, néptáncot, népdalokat.   Megismertetjük a sárközi népi kismesterségeket és
gyakoroltatjuk technikáit, agyagozunk, kis szövőkereten szövünk, fonunk, rongybabát készítünk, gyöngyöt fűzünk.

 Az idei évben a Nemzeti Tehetség Program keretében a rátermett ovisok januártól a nevelési év végéig, a jeles napokhoz, természet változásához kapcsolódó, gazdag tevékenységkínálatú hagyományőrző programban vettek részt, melyben volt farsangi készülődés, disznóvágás, épületek megfigyelése, rajzolása, sárközi táncok tanulása, tarisznyaszövés, gólyaköszöntés sárközi énektanulással, nemezeléssel ismerkedés, gyöngyfűzés.

E tevékenységek sokoldalúan fejlesztik az óvodás gyermek személyiségét, közösségi, értelmi, érzelmi, testi képességeit, formálják viselkedését, megalapozzák a haza- és szülőföld szeretetét, az idősek megbecsülését.   Hagyományőrző tapasztalatszerzéseink helyszínei az óvodán kívül a Faluház, az ott tevékenykedő hagyományőrző együttessel jó kapcsolatot ápolunk, a Tájház, a Gyöngyműhely, séták alkalmával községünk utcái, kirándulások, túrák alkalmával Decs környéke: Cserenc, „Decsi -högy”. Óvodai néphagyományőrző tevékenységünk rendszerét az évkör határozza meg.
Vissza a tartalomhoz