Fejlesztő foglalkozások - Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
Szolgáltatásaink
Fejlesztő foglalkozások

Fejlesztő pedagógus: Péter Katalin

Azt tapasztaljuk, hogy már óvodáskorban évről-évre egyre több gyermeknél jelentkezik teljesítményzavar, mely a kisiskolásnál tanulási zavart okozna a megfelelő preventív munka nélkül. A fejlesztőfoglalkozásokon végzett prevenciós munka a gyermek fejlődési sajátosságaira való tudatos odafigyelést, követést, támogatást jelent azon nagycsoportos gyermekeknél, akiknél valamilyen oki tényező miatt egy-egy részterületen lemaradás mutatkozik.

Évkezdést követően az óvónők jelzésére az érintett gyermekeknél a fejlesztőpedagógusok behatárolják a lemaradási területeket és azok mélységét, és a mért adatok alapján kezdik meg a fejlesztő tevékenységet. A nevelési év folyamán a fejlesztőpedagógusok tíz- tizenöt gyermekkel foglalkoznak kiscsoportos bontásban. Menet közben a résztvevő gyermekek időnként cserélődnek az eltérő fejlődési ütemükből adódóan. Vannak gyorsan fejlődő gyermekek, akiknek elegendő pár hónapos egyéni rásegítés az életkoruknak megfelelő szint eléréséhez, és természetesen vannak lassabb tempóban érő gyermekek is, akiknek egész éves tervszerű, kiemelt foglalkozásra van szükségük ahhoz, hogy iskolakészülté váljanak.

Év végére a rendszeres és tudatos ráhatásnak köszönhetően a gyermekek nagy százaléka iskolaéretté válik.
Vissza a tartalomhoz