Alapítványunkról - Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
Alapítványunkról
Alapítványunkat, a Decsi Tesz-Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási- Nevelési Alapítványt 2001-ben Kapási Józsefné akkori vezető óvónő alapította. Az alapítvány tartós, közérdekű céljai, hogy az idejáró gyermekek értelmi, érzelmi és testi harmonikus fejlesztését megsegítse, különös tekintettel az alábbiakra:
 • az óvoda szakmai felszereltségének javítása
 • a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése
 • belső gyermek-pályázatok támogatása
 • sport-és kulturális rendezvények támogatása
 • egészségmegőrzés, betegség-megelőzés,
 • valamint a korszerű egészséges táplálkozás eszközeinek biztosítása
 • óvodánk tanulmányi kirándulásainak támogatása

Az alapítvány elnöke:

Ódorné Petróczki Andrea

A kuratórium tagjai:

Kapási Józsefné, Oberitterné Wágner Júlianna, Pappné Kiss Erzsébet, Hauckné Gulyás Éva

E-Mail: ovidecs69@indamail.hu.

Kuratóriumunk a kezdetektől folyamatosan kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az alapító okiratban rögzített célok mind teljesebben megvalósuljanak, s az alapítvány számláján megjelenő összegek minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Döntéseinkben mindig figyeltünk az óvoda aktuális igényeire, kéréseire, jelzett hiányosságaira.
2010. évi tevékenységünkről:

  • Az óvodai gyermekfarsangon a jelmezes gyermekeket megajándékoztuk saját készítésű játékeszközökkel.
  • Tavasszal az udvarra napernyőt, udvari asztalt, ülőkéket vásároltunk a gyermekeknek, hogy minél több árnyékos helyet tudjunk biztosítani az udvari játékhoz.
  • Az idő folyamán elhasználódott udvari játékokon lévő köteleket pótoltuk.
  • A szülőkkel összefogva, az óvodai dolgozók segítségével a kuratórium tagjai részt vettek az udvari játékok átfestésében.
  • Hozzájárultunk a tanévkezdéshez, a nevelőmunka elindításához, fejlesztő játékok vásárlásával segítettük a csoportok felszereltségét.
  • Az alapítvány működéséhez szükséges nyomtatóba patront vásároltunk.
  • Szükségessé vált az új hirdetőtábla beszerzése is, hogy a szülőket az óvoda mindennapjairól folyamatosan tudjuk tájékoztatni.
  • A gyerekek esztétikus környezetének kialakításához polcokat, szekrényeket vásároltunk, hiányzó bútorok beszerzését támogattuk, az elhasználódott textíliákat, függönyöket, szőnyegeket kicseréltük.
  • Októberben a falu első óvodájának hagyományosan megrendezésre kerülő koszorúzási ünnepségén részt vettünk. Az óvoda logójával díszített kis zászlóval ajándékoztuk meg az ünneplő gyerekeket.
  • Az NCA pályázaton nyert pénzből az adminisztrációs munkánk segítésére irodaszereket vásároltunk. Az óvónők munkájának segítésére is ebből a pénzből biztosítottunk egynotebookot, ami gördülékenyebbé teszi a napi feladatok rögzítését, a gyerekek fejlődésének regisztrálását.
  • A karácsonyi ünnepkör eseményeinél tagságunk jelen volt. Az adventi gyertyagyújtás alkalmainál köszöntöttük a gyermekeket. Az óvodai karácsonyfa alá vásárolt játékokhoz, fejlesztő eszközökhöz az alapítvány biztosította a pénzt a csoportoknak.
  • Az önkormányzatunk által kiírt sikeres pályázatunk révén valósítottuk meg, hogy az udvaron a használt játékeszközöket, mozgásfejlesztő játékokat, udvari bútorokat biztonságos, az udvar felszereltségéhez illő esztétikus helyen tároljuk. Helyi vállalkozóval készítettünk a felsorolt eszközök tárolására egy fából készült tároló helyet. A játéktároló elkészültével megoldódni látszik az udvaron használt játékok mindennapos ki-és bepakolása az óvoda épületéből.

Az alapítványunk idén lesz kerek 10 esztendős! Ezúton is köszönjük minden kedves Támogatónknak azt a segítséget, melyet ebben a kerek évtizedben számunkra önzetlenül nyújtottak. Vannak szponzoraink, akik töretlenül, évek óta segítenek minket céljaink megvalósításában.
A személyi adók 1%-os felajánlásából a 2010-es esztendőben 240.126,- Ft-tal gyarapodtunk.

Köszönet érte!
Az alapítvány kuratóriuma
Vissza a tartalomhoz