Tesz-Vesz Ovoda

DECS TESZ-VESZ ÓVODA
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján
Köszöntő
Óvodánk nagyközségünk, Decs szívében működik. A lakosság összefogásával épült 1979-ben – mintegy jelképes útravalóként – a nemzetközi gyermekévben. Azóta munkánkkal arra törekszünk, hogy e falak között minden év, s benne minden nap a gyermekek éve, napjai legyenek.Gyermekeink életében kiemelten fontos a kisgyermekkor. Ennek minősége, az ekkor megélt élmények, tapasztalatok, érzelmek egész emberi létükre nagy hatással vannak. A pszichológusok úgy tartják, ez életünk, személyiségfejlődésünk egyik legérzékenyebb, legplasztikusabb  szakasza.

Ezért a gyermekek harmonikus fejlődéséhez az óvodában biztosítjuk a  legszükségesebbet, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört és bánásmódot. Nevelői attitűdünk meleg és elfogadó. Törekszünk arra, hogy munkánkban felelős, igényes, megújulásra fogékony, változásokra kellően nyitott pedagógusok legyünk, akiket jellemez a gyermekszeretet, a pedagógiai tapintat és lelkesedés.

Hiszünk hivatásunk  hosszútávon is sikeres embernevelő és formáló igazában. Az integrált nevelés jó lehetőséget teremt arra, hogy erősítsük gyermekeinkben a szeretetet, egymás megbecsülését, mások tiszteletét, elfogadását.Legfőbb feladatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéniségüknek megfe-lelően tervezzük tevékenységeiket, minden nap megteremtve a játék és az abban történő tanulás feltételeit.

Csoportonként két főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyerekekről. Munkánkat még logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztőpe- dagógusok is segítik. Nevelőmunkánkat igényes, esztétikus környezetben végezzük. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, fejlesztésére a jól felszerelt tornaszobán kívül rendelkezésünkre áll a gazdagon füves – fás, tágas udvarunk mászókákkal, hintákkal, homokozókkal.A szülőkkel való jó viszony és együttműködés alapértékeink közé  tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, ezért egymást minél jobban megismerve és segítve, a teljesíthető igények figyelembe vételével neveljük ránk bízott gyermekeiket.  

Programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja az életre való felkészítés tevékeny-kedtetés által, melyet óvodán belül és kívül egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk a hagyományaink ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére.

Olyan óvodai életmódot kínálunk, amely derűssé, természetessé,  élvezetessé teszi az egésznapos óvodai együttlétet.  Hisszük, hogy csak  boldog, tevékeny gyermekkor alapozhatja meg gyermekeink kiteljesedett aktív, felnőtt életét. Ezt tükrözi óvodánk neve:

DECS TESZ-VESZ ÓVODA.
A teljes leírásért görgessen lefelé
Hírek, információk


FELHÍVÁS
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉRE!

Tisztelt Szülők!

Ez úton szeretnénk felmérni a 2017/18-es nevelési évre igényeiket bölcsődei ellátásra 3 év alatti gyermekük számára.

Bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig vehet igénybe az a szülő gyermeke számára, aki igazoltan munkahellyel rendelkezik, vagy írásban igazolni tudja, hogy a közeljövőben alkalmazásban fog állni. Valamint abban az esetben, ha szociálisan indokolt a gyermek bölcsődei ellátása.

Igénybejelentő lap letölthető az alábbi honlapokról: http://www.decsiovi.hu,  http://www.decs.hu vagy kérhető óvodatitkárunknál hétköznap 8-16 óra között.

Körösztös Gyöngyvér
megbízott óvodavezetőKörnyezetvédelem

Óvodánk egyre nagyobb hangsúlyt fektet a környzettudatos nevelésre. Környezetünk védelme, óvása érdekében szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Az elhasznált PET palackokat, papírhulladékot a szekszárdi Alisca Terra Kft.-től kapott gyüjtőbe rakjuk, ami havonta elszállításra kerül.

Az udvaron a gyerekek segítségével, számukra megfelelő méretű lombseprűvel, kosarakba gyűjtjük a leveleket, erre kialakított levélgyűjtőbe rakjuk, melyet később az önkormányzat szállít el.

Évente kétszer a lakosságot bevonva elektronikus hulladékgyűjtésre van lehetőség. Az elektronikus hulladékgyüjtésért kapott összegből, meyl az óvodánk alapítványának számlájáa érkezett, óvodásainknak színházi előadást tudunk szervezni.


A Szegedi Látványszínház által tartott előadás a környezet védelmére, megszerettetésére, megértésére helyez nagy hangsúlyt. "Vakond Vilmos és barátai" című színdarabban Vakond Vilmos egy icipicit megpocakosodik, ráadásul műanyag palackok, zacskók szűkítik a föld alatti házának bejáratát. Szerencsére barátja a Nyuszi, és az erdő Jó Tündére segít neki, felhívja figyelmét a vakondnak a rendszeres testmozgásra, ateermőföld tisztán tartásának fontosságára, hogy a megtalált hulladékot az erdei szelektív gyűjtőbe tegye.

Előadásuk vidám és szórakoztató. A gyerekek részese lehettek az előadásnak, együtt énekelhettek, mozoghattak a nyuszival és Vilmossal, eközben rávezetik a gyerekeket arra, mennyire fontos a rendszeres testmozgás, a tiszta környezet, a levegő, az állatok, növények védelme.


2016. június 1.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2016-ban "Tűztről pattant" címmel írta ki alkotói pályázatát.

Óvodai kategóriában megyei díjazottak közül a Katica csoport nagycsoportosa Katona Máté II. helyezést ért el "Éjszakai tűz" című alkotásával.

Az oklevél és ajándék csomag átadására szülők kiséretében került sor Szekszárdon a Tűzoltóságon.

Gratulálunk. Büszkék vagyunk óvodásunkra!


2016. május 27.

A Tesz-Vesz Óvoda a mai napon tartotta ballagását. Az ovisok a csoportszobáikból ballagtak át a Faluházba, az ünnepség színhelyére. Ott Szekeres Jánosné, Zsuzsi óvónéni búcsúztatta az ovisokat, és egyben - egy vers idézettel - elköszönt tőlük és tőlünk.

Az ovisok énekekkel, versekkel búcsúztak, majd átvették a maradóktól tarisznyájukat, melyet követően az ünnepség befejeződött.
2016. április 29.

A Tesz-Vesz Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási – Nevelési Alapítvány szervezésében a budapesti Mosolybirodalom Alapítvány támogatásával ovi majálist tartottunk légvárakkal, arcfestés lehetőségével. A gyerekek nagy lelkesedéssel "szállták meg" a légvárakat és ültek "modellt" az arcfestőknek. Hogy az élmény maradandó legyen, arról a Mosolybirodalom Alapítvány fotósai gondoskodtak.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta farsangi rendezvényünket!

Az óvoda dolgozói
További információkért görgessen lefelé
Kisfilmek, óvodánk életéből
Megközelítés
Legutóbbi frissítés
2016. augusztus 18.
 
Alapítványunk adószáma: 1886 1910-1-17
Nyitvatartás: 6:30-tól - 17:00 óráig
Telefon / Fax: 06-74/495-039
E-mail: ovidecs@indamail.hu
Weboldal: www.decsiovi.hu
Cím: 7144 Decs, Ady Endre utca 12-16.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz