Tesz-Vesz Ovoda

Tartalomhoz ugrás
Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján
Köszöntő
Óvodánk nagyközségünk, Decs szívében működik. A lakosság összefogásával épült 1979-ben – mintegy jelképes útravalóként – a nemzetközi gyermekévben. Azóta munkánkkal arra törekszünk, hogy e falak között minden év, s benne minden nap a gyermekek éve, napjai legyenek.Gyermekeink életében kiemelten fontos a kisgyermekkor. Ennek minősége, az ekkor megélt élmények, tapasztalatok, érzelmek egész emberi létükre nagy hatással vannak. A pszichológusok úgy tartják, ez életünk, személyiségfejlődésünk egyik legérzékenyebb, legplasztikusabb  szakasza.

Ezért a gyermekek harmonikus fejlődéséhez az óvodában biztosítjuk a  legszükségesebbet, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört és bánásmódot. Nevelői attitűdünk meleg és elfogadó. Törekszünk arra, hogy munkánkban felelős, igényes, megújulásra fogékony, változásokra kellően nyitott pedagógusok legyünk, akiket jellemez a gyermekszeretet, a pedagógiai tapintat és lelkesedés.

Hiszünk hivatásunk  hosszútávon is sikeres embernevelő és formáló igazában. Az integrált nevelés jó lehetőséget teremt arra, hogy erősítsük gyermekeinkben a szeretetet, egymás megbecsülését, mások tiszteletét, elfogadását.Legfőbb feladatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéniségüknek megfelelően tervezzük tevékenységeiket, minden nap megteremtve a játék és az abban történő tanulás feltételeit.

Csoportonként két főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyerekekről. Munkánkat még logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztőpe- dagógusok is segítik. Nevelőmunkánkat igényes, esztétikus környezetben végezzük. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, fejlesztésére a jól felszerelt tornaszobán kívül rendelkezésünkre áll a gazdagon füves – fás, tágas udvarunk mászókákkal, hintákkal, homokozókkal.A szülőkkel való jó viszony és együttműködés alapértékeink közé  tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, ezért egymást minél jobban megismerve és segítve, a teljesíthető igények figyelembe vételével neveljük ránk bízott gyermekeiket.  

Programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja az életre való felkészítés tevékeny-kedtetés által, melyet óvodán belül és kívül egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk a hagyományaink ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére.

Olyan óvodai életmódot kínálunk, amely derűssé, természetessé,  élvezetessé teszi az egésznapos óvodai együttlétet.  Hisszük, hogy csak  boldog, tevékeny gyermekkor alapozhatja meg gyermekeink kiteljesedett aktív, felnőtt életét. Ezt tükrözi óvodánk neve:

DECS TESZ-VESZ ÓVODA.
A teljes leírásért görgessen lefelé
Hírek, információk
Oviballagás
2019. június 7.-/-

Ovimajális
2019. május 3.-/-

Locsolkodás a Tájháznál
2019. április 24.

Hagyományőrző programjaink egyike a húsvéti locsolkodás. Mint más években, az idén is Medgyesi Zsuzsi óvó néni közreműködésével ismerkedhettek meg gyermekeink ezzel a népszokással a tájházban.  Most a Maci csoport gyermekei mutatták be a régi húsvéti locsolkodást, a hagyományokhoz híven, majd minden csoport részt vehetett a locsolkodásban. A közös énekes játék után megkeresték a csoportok az elrejtett, finomságokkal teli kis kosárkákat.
 
A Maci csoportos gyermekeknek különösen nagy élményt adott az idei évben ez a program, hiszen erre már húsvét előtt készültek Zsuzsi óvó nénivel a Tájházban: a húsvétot várva port törölgettek a sárközi bútorokról, söpörték az udvart, virágot ültettek.-/--/-

A víz világnapja
2019. március 23.

A víz világnapja köré szerveződött hétvégi napon sok érdeklődőt köszönthettünk.
 
A Családi nap célja, hogy a gyerekek együtt játszanak, együtt töltsenek el egy tartalmas délelőttöt szüleikkel. A víz életünk elengedhetetlen része, éppen ezért fontos a védelme és megbecsülése.

 
„Legyél a vízcsepp őre!” – e jelmondat hűen takarta a törekvéseinket, egészségtudatos szemléletmódunkat, melyet nemcsak ezen a napon, hanem a mindennapokban is közvetítünk gyermekeink felé. A programsorozat, melyet erre a napra állítottunk össze, érdekes mozgalma, színes tevékenységeket kínált a gyerekeknek és szüleiknek.

A résztvevők jól érezték magukat, vidámság, jókedv lengte körbe az óvoda udvarát.-/--/-

Ovifarsang
2019. február 8.
A régebbi híreket információkat kérjük keresse az Archívumban.


További információkért görgessen lefelé
Videótár - Kisfilmek, óvodánk életébőlA kisfilm megtekintéséhez előbb be kell jelentkezned a Facebook-ra
Megközelítés
Legutóbbi frissítés
2019. június 14.
Vissza a tartalomhoz