Tesz-Vesz Ovoda

DECS TESZ-VESZ ÓVODA
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján
Köszöntő
Óvodánk nagyközségünk, Decs szívében működik. A lakosság összefogásával épült 1979-ben – mintegy jelképes útravalóként – a nemzetközi gyermekévben. Azóta munkánkkal arra törekszünk, hogy e falak között minden év, s benne minden nap a gyermekek éve, napjai legyenek.Gyermekeink életében kiemelten fontos a kisgyermekkor. Ennek minősége, az ekkor megélt élmények, tapasztalatok, érzelmek egész emberi létükre nagy hatással vannak. A pszichológusok úgy tartják, ez életünk, személyiségfejlődésünk egyik legérzékenyebb, legplasztikusabb  szakasza.

Ezért a gyermekek harmonikus fejlődéséhez az óvodában biztosítjuk a  legszükségesebbet, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört és bánásmódot. Nevelői attitűdünk meleg és elfogadó. Törekszünk arra, hogy munkánkban felelős, igényes, megújulásra fogékony, változásokra kellően nyitott pedagógusok legyünk, akiket jellemez a gyermekszeretet, a pedagógiai tapintat és lelkesedés.

Hiszünk hivatásunk  hosszútávon is sikeres embernevelő és formáló igazában. Az integrált nevelés jó lehetőséget teremt arra, hogy erősítsük gyermekeinkben a szeretetet, egymás megbecsülését, mások tiszteletét, elfogadását.Legfőbb feladatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéniségüknek megfelelően tervezzük tevékenységeiket, minden nap megteremtve a játék és az abban történő tanulás feltételeit.

Csoportonként két főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyerekekről. Munkánkat még logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztőpe- dagógusok is segítik. Nevelőmunkánkat igényes, esztétikus környezetben végezzük. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, fejlesztésére a jól felszerelt tornaszobán kívül rendelkezésünkre áll a gazdagon füves – fás, tágas udvarunk mászókákkal, hintákkal, homokozókkal.A szülőkkel való jó viszony és együttműködés alapértékeink közé  tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, ezért egymást minél jobban megismerve és segítve, a teljesíthető igények figyelembe vételével neveljük ránk bízott gyermekeiket.  

Programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja az életre való felkészítés tevékeny-kedtetés által, melyet óvodán belül és kívül egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk a hagyományaink ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére.

Olyan óvodai életmódot kínálunk, amely derűssé, természetessé,  élvezetessé teszi az egésznapos óvodai együttlétet.  Hisszük, hogy csak  boldog, tevékeny gyermekkor alapozhatja meg gyermekeink kiteljesedett aktív, felnőtt életét. Ezt tükrözi óvodánk neve:

DECS TESZ-VESZ ÓVODA.
A teljes leírásért görgessen lefelé
Hírek, információk

-/--/-

"Rendőrnap"
2017. április 25.

 
Óvodásaink a közlekedési hét keretén belül hatalmas élményben részesültek, hiszen 2017.04.25-én „Rendőrnapot” tartottunk az oviban.  A szekszárdi rendőrségtől látogattak meg minket és hoztak ovisaink részére 2 rendőrautót.

 
Kezdésként a nagycsoportosok a közlekedési szabályokról és a kerékpáros közlekedésről kaptak egy rövid tájékoztatást. 
Mindeközben az udvaron felállítottak egy közlekedési pályát. Az ovisok apraja - nagyja nagy élvezettel próbálta ki a szlalom pályát az óvoda által biztosított futóbiciklikkel, trappolókkal, kismotorokkal. Az élményt még jobban fokozta, hogy a gyerekek bukósisakban, térd és könyökvédővel ellátva rótták a köröket.

A középsősök és a nagycsoportosok már saját kerékpárjukkal, rollerükkel, görkorcsolyájukkal (védőöltözékkel ellátva) haladtak végig a pályán.
 
A két kiállított rendőrautót alig lehetett látni, hiszen a gyerekek ellepték. Beülhettek az autóba, kipróbálhatták a szirénát, a villogó fényeket, a hangos beszélőt, csak úgy vízhangzott az udvar a gyerekzsivajtól és a „rendőrségi” hangoktól.

 
Az érdeklődő ovisok felpróbálhatták a rendőrmellényt, rendőrsapkát, láthatósági mellényt, kipróbálhatták a bilincset és a gumibotot, ami a fényképeken és a videófelvételen is látható.

 
Felejthetetlen, élményekkel teli nap volt!

 
Köszönjük a SZEKSZÁRDI RENDŐRSÉG közreműködését!

-/-

A víz hete
2017. március 20-24.

 
Óvodánk minden csoportjában kiemelten fontos az egészséges életmódra nevelés és a környezettudatos magatartás alakítása. Március 22. a Víz világnapja. E jeles zöld naphoz egy hetes programot szerveztünk.

Valós tapasztalatok és személyes találkozások mélyebb nyomot hagynak a gyermekekben, ezért kértünk lehetőséget a helyi vízmű telep dolgozóitól, hogy mutassák be a gyerekeknek az épületekben rejlő titkokat. Csötönyi Pál és munkatársa vezetésével fedezhettük fel a víz útját a föld mélyétől a víztornyon át az otthonok csapjáig.

 
A következő napokban a csoportok korosztályoknak megfelelően, tevékenykedtet-ve folytatták az ismeretszerzést az óvodai életet átszövő területeken / mese, mozgás, ének, rajz / „Játsszunk tudományt!” nevet kapta az utolsó nap eseménye, melyen az óvodapedagógusok által összeállított játékos kísérletek  lehetőséget adtak a megszerzett ismeretek, tapasztalatok, összefüggések alkalmazására. Láthattuk a víz útját, erejét, játszhattunk buborékfújókkal, megfigyeltük és megfogalmaztuk a víz növényekre gyakorolt hatását. Süllyed?-nem süllyed? kísérlet alaposan próbára tette agytekervényeinket. Megmenthettünk egy „tavat” a szennyeződésektől, virágültetéssel pedig közvetlen környezetünket tettük színesebbé - felelősséget vállalva a gondozásukkal.

 
Ahhoz, hogy képesek legyünk óvni, védeni  a vízi környezetünket is, szükséges a tudás mellett a megfelelő erőnlét, egészség: ezért egy hangulatos zenés mozgással és egy pohár vízzel zártuk a tavasz első  jeles zöld napját.

-/-

Március 15-re emlékeztünk óvodásainkkal
2017. március 14.

Forradalom és szabadságharc. Magyarország és a magyarság tudata. Hazafiasság. Nehéznek tűnő, elvont fogalmak, melyeket talán még mi felnőttek is nehezen tudunk szavakba foglalni. Érzések, melyek sok-sok élmény és tapasztalat során alakulnak ki. Március 15. ünnepe remek alkalom, arra, hogy megéreztessük gyermekeinkkel az ünnep hangulatát, az összetartozást.


Minden csoport már előző héten elkezdi az ünnepi előkészületeket, ráhangolódást, érzékenyítést. Kokárdákat, nemzeti színű zászlókat, huszárcsákókat, pártákat készítenek a gyerekek, az ünnephez illő verseket, énekeket tanulnak. A mesék főszereplői a huszárok, királyok ezekben a napokban.
Az óvoda falai megtelnek az ünnephez köthető gyönyörű gyermekmunkákkal, ablakainkban nemzeti színű szalag kerül.
Március 15-ét megelőző napon, immár hagyomány, hogy az óvoda apraja, nagyja közösen emlékezik meg a 48-as eseményekről.

-/-

Ovifarsang a Faluházban
2017. február 18.

Február jeles eseménye a Farsang. Minden óvodás talán a legnagyobb izgalommal erre a napra készül az év folyamán. Óvodánkban ez az esemény a legjelentősebbek közé tartozik. Nagyon kedvelik a vidám játékot, mulatozást, legjobban, hogy felvehetik magukra a jelmezeket.

Már hetekkel előbb elkezdődik a készülődés, a jelmezeket való töprengés. Az óvodás csoportok hol közös, hol egyéni jelmezeket öltenek magukra. Erre az alkalomra a Faluház nyitja nagytermét, hiszen vendégeink, az érdeklődők száma évről évre nő. A mulatság része a jelmezes felvonulás, melyhez zenét keresünk és koreográfiát adunk elő.

Nagy öröm számunkra, hogy a vendégek között nyugdíjas kolléganőket, volt óvodásokat (akik mára már iskolások) is láthatunk, akik megtisztelnek bennünket, kíváncsiak a következő kis generációra, szívesen látják volt kis csoport társaikat.

A jelmezes felvonulás után megkezdődik a karnevál, melynek ezen a rendezvényen elengedhetetlen részei a falatozás, italozás, az óvónénik és segítő szülők által elkészített lufibohócok megvásárlása, a tombolatárgyak megnyerése. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szülők sok szép ajándéktárggyal járultak hozzá a tombolához.

Az idei évben több támogatót is sikerült megnyernünk, hogy járuljon hozzá a tombola sikerességéhez. Új támogatóink között köszönjük a Tarr Építő és Szolgáltató Kft.-nek, a Hungária Takaréknak, és a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának a sok szép, értékes, hasznos ajándék tárgy felajánlást. Ígéretünknek eleget tettünk, a gyerekek arcára mosolyt csaltunk, örömet jelentett a békás esernyő, a táblakréta, a lufi, a pénzgyűjtő malac, notesz, a fényvisszaverő biztonsági mellény, hasznos könyv a közlekedésről, színező, a torta, kölyökpezsgő, plüss állatka, kirakó és sok más tombola tárgy melyek közül csak néhányat említettem. A farsangi bál bevételével a résztvevők az óvodásokat támogatja, az alapítványunkon keresztül fő célkitűzés mindig az gyerekek csoportbeli és udvari játékkészletének bővítése, valamint az év folyamán felkínálkozó programok támogatása.

Gyerekek és felnőttek vidám zenére rophatták a táncot. A felhőtlen vidámság talán arra ösztönözte a telet, hogy „ vállára vegye a batyuját, és átlépjen a dombon” , hogy jöhessen a meleg tavasz.
„Telet kergetünk,
tavaszt hirdetünk,
Ébredj fel nagyvilág, higgy nekünk, higgy nekünk!...”
(Fésűs Éva: A télkergető hóvirág c. mese nyomán).
-/-

Rendőrök látogatása az óvodánkba
2017. február 8.

Az óvodás korosztályt mindig lázba hozza, ha az utcán vagy üzletben meglát egy rendőrt. Legyen az férfi vagy nő mindig tág szemmel néznek fel ezekre az emberekre.

A gyerekekben mindig is egy tekintélyt parancsoló személyek. Ugyanezzel a tág érdeklődéssel fogadták óvodánk nagycsoportosai Póta Diána vizsgálót és Kerekes Márk századost a Szekszárdi Rendőrkapitányság Osztályáról, akik azért érkeztek hozzánk, hogy a biztonságos közlekedésről, a közlekedés veszélyeiről, valamint arról, hogy mit kell tenni ha egy üzletben, szabadtéren eltévednénk, nem látjuk a szüleinket, beszélgettek.

A gyerekeket nagyon érdekelte a téma. A közlekedés terén azért, mert sokat jönnek az óvodába kerékpárral. A szülőktől való távol kerülés egy üzletben, vagy kirándulás során azért, mert erre szerencsére kevés a példa, nincs róla tapasztalatuk, kíváncsian hallgatták és jegyezték meg az intelmet. Póta Diána a beszélgetés alatt készséggel válaszolt a gyerekek kérdéseire. Megmutatta a gumibotot, elmondta mikor és mire lehet használni. A kíváncsi lurkók kipróbálhatták a bilincset is. Ez számukra újdonság volt és nagyon élvezték.

Ajándékokkal is készültek, színezőt és fényvisszaverő matricát hoztak nekünk. A találkozás tanulságos, izgalmas volt. A Rendőrség nemcsak erre az alkalomra készült felajánlással, hanem a Farsangi bálunkon a tombola tárgyak között is fellelhető volt azokból a promóciós anyagokból amelyeket az óvodánknak ajánlottak fel. Köszönjük nekik a felajánlásukat. Szeretnénk ha többször is sort keríthetnénk a velük való találkozásra, a gyerekek érdeklődésének megfelelő témákban beszélgethetnénk velük.
-/-

Ovikarácsony
2016. december 20.
További információkért görgessen lefelé
Kisfilmek, óvodánk életéből
Megközelítés
Legutóbbi frissítés
2017. április 26.
 
Alapítványunk adószáma: 1886 1910-1-17
Nyitvatartás: 6:30-tól - 17:00 óráig
Telefon / Fax: 06-74/495-039
E-mail: ovidecs@indamail.hu
Weboldal: www.decsiovi.hu
Cím: 7144 Decs, Ady Endre utca 12-16.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz