Tesz-Vesz Ovoda

DECS TESZ-VESZ ÓVODA
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján
Köszöntő
Óvodánk nagyközségünk, Decs szívében működik. A lakosság összefogásával épült 1979-ben – mintegy jelképes útravalóként – a nemzetközi gyermekévben. Azóta munkánkkal arra törekszünk, hogy e falak között minden év, s benne minden nap a gyermekek éve, napjai legyenek.Gyermekeink életében kiemelten fontos a kisgyermekkor. Ennek minősége, az ekkor megélt élmények, tapasztalatok, érzelmek egész emberi létükre nagy hatással vannak. A pszichológusok úgy tartják, ez életünk, személyiségfejlődésünk egyik legérzékenyebb, legplasztikusabb  szakasza.

Ezért a gyermekek harmonikus fejlődéséhez az óvodában biztosítjuk a  legszükségesebbet, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört és bánásmódot. Nevelői attitűdünk meleg és elfogadó. Törekszünk arra, hogy munkánkban felelős, igényes, megújulásra fogékony, változásokra kellően nyitott pedagógusok legyünk, akiket jellemez a gyermekszeretet, a pedagógiai tapintat és lelkesedés.

Hiszünk hivatásunk  hosszútávon is sikeres embernevelő és formáló igazában. Az integrált nevelés jó lehetőséget teremt arra, hogy erősítsük gyermekeinkben a szeretetet, egymás megbecsülését, mások tiszteletét, elfogadását.Legfőbb feladatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéniségüknek megfe-lelően tervezzük tevékenységeiket, minden nap megteremtve a játék és az abban történő tanulás feltételeit.

Csoportonként két főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyerekekről. Munkánkat még logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztőpe- dagógusok is segítik. Nevelőmunkánkat igényes, esztétikus környezetben végezzük. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, fejlesztésére a jól felszerelt tornaszobán kívül rendelkezésünkre áll a gazdagon füves – fás, tágas udvarunk mászókákkal, hintákkal, homokozókkal.A szülőkkel való jó viszony és együttműködés alapértékeink közé  tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, ezért egymást minél jobban megismerve és segítve, a teljesíthető igények figyelembe vételével neveljük ránk bízott gyermekeiket.  

Programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja az életre való felkészítés tevékeny-kedtetés által, melyet óvodán belül és kívül egyaránt gyakorolunk. Minden alkalmat megragadunk a hagyományaink ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére.

Olyan óvodai életmódot kínálunk, amely derűssé, természetessé,  élvezetessé teszi az egésznapos óvodai együttlétet.  Hisszük, hogy csak  boldog, tevékeny gyermekkor alapozhatja meg gyermekeink kiteljesedett aktív, felnőtt életét. Ezt tükrözi óvodánk neve:

DECS TESZ-VESZ ÓVODA.
A teljes leírásért görgessen lefelé
Hírek, információk
Sportnap
2016. szeptember 24.

Óvodánk, a szülők és gyerekek részvételével, alapítványunk és Decs Nagyközség Önkormányzatának támogatásával nagy sikerű sportnapot tartott. A zenés bemelegítést követően körbefutottuk óvodánkat, majd több helyszínen játékos feladatokat kellett teljesíteni, amelyeket a szülők és gyerekek együtt hajtottak végre.Végül- az egészséges életmód jegyében - friss gyümölcsök jóízű elfogyasztásával zárult az esemény.

-/--/-

FELHÍVÁS
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉRE!

Tisztelt Szülők!

Ez úton szeretnénk felmérni a 2017/18-es nevelési évre igényeiket bölcsődei ellátásra 3 év alatti gyermekük számára.

Bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig vehet igénybe az a szülő gyermeke számára, aki igazoltan munkahellyel rendelkezik, vagy írásban igazolni tudja, hogy a közeljövőben alkalmazásban fog állni. Valamint abban az esetben, ha szociálisan indokolt a gyermek bölcsődei ellátása.

Igénybejelentő lap letölthető az alábbi honlapokról: http://www.decsiovi.hu,  http://www.decs.hu vagy kérhető óvodatitkárunknál hétköznap 8-16 óra között.

Körösztös Gyöngyvér
megbízott óvodavezető

További információkért görgessen lefelé
Kisfilmek, óvodánk életéből
Megközelítés
Legutóbbi frissítés
2016. szeptember 7.
 
Alapítványunk adószáma: 1886 1910-1-17
Nyitvatartás: 6:30-tól - 17:00 óráig
Telefon / Fax: 06-74/495-039
E-mail: ovidecs@indamail.hu
Weboldal: www.decsiovi.hu
Cím: 7144 Decs, Ady Endre utca 12-16.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz